Wierzymy w naszą misję

Celami Fundacji są ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Chcemy upowszechniać współzawodnictwo sportowe oraz promować kulturę fizyczną, sport i aktywny wypoczynek. W tym celu fundacja organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne. Wierzymy, że uprawianie sportu kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości, dlatego jako doświadczeni sportowcy chcemy pomagać utalentowanym zawodnikom czynnie uprawiającym sport. Fundacja realizuje swoje cele podejmując różnorodne działania, między innymi organizując  i fundując stypendia sportowe, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom, a także młodzieży z rodzin biednych i patologii społecznych. Ponadto do działań fundacji należy rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z klubami, zrzeszeniami, organizacjami, federacjami krajowymi i zagranicznymi mająca na celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej oraz organizację wspólnych sportowych imprez międzynarodowych.